RODO

RODO

Chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018.

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa ze strony internetowej: www.temida2.uwb.edu.pl lub w trakcie bezpośredniego kontaktu z wydawnictwem

 

 1.  Kto jest Administratorem Państwa danych?

 Administratorem Państwa danych będzie:

Temida 2, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok; tel. 85 7457168

 

 2. Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 - realizacja zamówień – umów sprzedaży zawieranych z Państwem,

 - wystawianie dokumentów związanych z transakcjami – dokumenty finansowe, kurierskie i pocztowe, dokumentacja transakcji, formularze i wykazy,

 - kontakt z Państwem w sprawie transakcji i dostaw – obsługa zamówień, ofert, w trakcie i po sprzedaży

 - informowanie Państwa o statusie zamówień i transakcji oraz ich przebiegu

 - identyfikowanie i monitoring płatności za zakupione towary, współpraca z instytucjami finansowymi

 - inne procesy obsługowe – np. reklamacje, zwroty, rękojmia, dochodzenie roszczeń,

 - procesy ofertowe

 - dostarczanie za Państwa zgodą treści o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym np. ulotki, informacje handlowe, mailing, reklama www.

 

 3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

 Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

 Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;

 2. jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem;

 3. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;

 4. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

 

 4. Skąd mamy Państwa dane osobowe?

 Administrator otrzymał je od Państwa podczas składania zamówienia, zakładania konta, podczas zawierania umów, w trakcie prowadzenia korespondencji, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszym wydawnictwie.

 

 5. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?

 Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

 Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 6. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji oraz umów, które zawierają Państwo z wydawnictwem Temida 2 oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników wydawnictwa Temida 2.

 

 7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 ● dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 ● Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 ● W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 ● W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym wydawnictwo Temida 2 zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.